Maturity › Rozpis triedy: V. A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Jessica Brandobur
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 07:20 07:40 08:00 Ok. B
Michaela Dučáková
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 10:50 11:10 11:30 Ok. B
Lucia Gallovičová
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 11:10 11:30 11:50 Ok. B
Igor Geletka
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 11:50 12:10 12:30 Ok. B
Natália Goldbergerová
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:00 08:20 08:40 Ok. B
Lenka Gorecká
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 10:30 10:50 11:10 Ok. B
Matúš Grendel
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 11:30 11:50 12:10 Ok. B
Viktória Emília Ivančáková
Anglický jazyk C1
Biológia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:20 08:40 09:00 Ok. B
Sabína Jalčová
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:40 09:00 09:20 Ok. B
Branislav Kalafut
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:20 08:40 09:00 Ok. B
Ema Kubičárová
Anglický jazyk C1
Biológia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 11:30 11:50 12:10 Ok. B
Michaela Kučerová
Anglický jazyk C1
Biológia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 10:50 11:10 11:30 Ok. B
Michaela Lichvárová
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 10:10 10:30 10:50 Ok. B
Veronika Michalíková
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 09:00 09:20 09:40 Ok. B
Ondrej Minár
Anglický jazyk C1
Biológia 
Dejepis 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 11:10 11:30 11:50 Ok. B
Dominika Mlynárová
Anglický jazyk C1
Geografia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 13:50 14:10 14:30 Ok. B
Veronika Ondrová
Anglický jazyk C1
Geografia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:00 08:20 08:40 Ok. B
Ema Palgutová
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:40 09:00 09:20 Ok. B
Filip Pavlík
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 07:40 08:00 08:20 Ok. B
Alexandra Rehánková
Anglický jazyk C1
Biológia 
Ruský jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 13:30 13:50 14:10 Ok. B
Adrián Sater
Anglický jazyk C1
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 14:10 14:30 14:50 Ok. B
Alexandra Škovránová
Anglický jazyk C1
Biológia 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 07:20 07:40 08:00 Ok. B
Klaudia Ušáková
Anglický jazyk C1
Biológia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 09:00 09:20 09:40 Ok. B
Nikola Vansáčová
Anglický jazyk C1
Biológia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 07:40 08:00 08:20 Ok. B

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria