Maturity › Rozpis triedy: IV. A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Jessica Brandoburová
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 07:20 07:40 08:00 Ok. B
Michaela Dučáková
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 10:50 11:10 11:30 Ok. B
Lucia Gallovičová
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 11:10 11:30 11:50 Ok. B
Igor Geletka
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 11:50 12:10 12:30 Ok. B
Natália Goldbergerová
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:00 08:20 08:40 Ok. B
Lenka Gorecká
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 10:30 10:50 11:10 Ok. B
Matúš Grendel
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 11:30 11:50 12:10 Ok. B
Viktória Emília Ivančáková
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:20 08:40 09:00 Ok. B
Sabína Jalčová
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:40 09:00 09:20 Ok. B
Viktória Jendruchová
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 11:50 12:10 12:30 Ok. B
Branislav Kalafut
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:20 08:40 09:00 Ok. B
Ema Kubičárová
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 11:30 11:50 12:10 Ok. B
Michaela Kučerová
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 10:50 11:10 11:30 Ok. B
Michaela Lichvárová
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 10:10 10:30 10:50 Ok. B
Veronika Michalíková
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 09:00 09:20 09:40 Ok. B
Ondrej Minár
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 11:10 11:30 11:50 Ok. B
Dominika Mlynárová
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 13:50 14:10 14:30 Ok. B
Veronika Ondrová
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:00 08:20 08:40 Ok. B
Ema Palgutová
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:40 09:00 09:20 Ok. B
Filip Pavlík
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 07:40 08:00 08:20 Ok. B
Alexandra Rehánková
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 13:30 13:50 14:10 Ok. B
Adrián Sater
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 14:10 14:30 14:50 Ok. B
Alexandra Škovránová
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 07:20 07:40 08:00 Ok. B
Klaudia Ušáková
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 09:00 09:20 09:40 Ok. B
Nikola Vansáčová
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 07:40 08:00 08:20 Ok. B

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria