• Javorka je o...

    • Atmosfére
    • Javoráci je pojem ;) Sú silné spoločenstvo, ktoré spája nie len kvalitné vzdelanie, ale aj množstvo skvelých akciíí ako je JaPoŠko, Zlatý Javor, Prvosienka a možstvo ďalších aktivít, kotré pripravujú samotní študenti. Staň sa jedným z nás!
    • Úspešnej budúcnosti
    • Naši absolventi úspešne pracujú alebo študujú na popredných univerzitách na Slovensku i v zahraničí s rôznym zameraním (architektúra, ekonómia, medicína, informačné technológie, právo, medzinárodné vzťahy…).
    • Zahraničných stážach a projektoch
    • Študenti okrem kvalitného vzdelania získajú možnosť zúčastňovať sa na študijných zahraničných pobytoch, projektoch ERASMUS+, či modelových zasadnutiach ONS, EP a pod. Že sa teraz kvôli pandémii do zahraničia veľmi nedostanete? Javorákom to až tak nevadí, pretože vďaka rodenej angličanke Sarah a rodenému američanovi Arthurovi sú so zahraničím denne v kontakte ;)
  • Projektom k zvyšovaniu kvality školy.

   Od tohto školského roku sme spustili projekt Zdokonalenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu.