Maturity › Rozpis triedy: V. B

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Zdenko Filip
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Občianska náuka  21.5.2018 09:00 09:20 09:40 I. B (DEJ)
Anglický jazyk C1 22.5.2018 09:00 09:20 09:40 V. B
Biológia  22.5.2018 11:50 12:10 12:30 BIO 133
Dejepis  23.5.2018 13:50 14:10 14:30 I. B (DEJ)
Dávid Kampo
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 13:30 13:50 14:10 Ok. A
Matematika  21.5.2018 14:30 14:50 15:10 Sx. A
Biológia  22.5.2018 08:40 09:00 09:20 BIO 133
Anglický jazyk C1 23.5.2018 11:50 12:10 12:30 V. B
Fyzika  24.5.2018 09:00 09:20 09:40 FYZ 88
Katarína Kavuličová
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 10:40 11:00 11:20 Ok. A
Biológia  21.5.2018 11:50 12:10 12:30 BIO 133
Anglický jazyk C1 22.5.2018 07:20 07:40 08:00 V. B
Chémia  23.5.2018 13:50 14:10 14:30 CHL 132
Petra Mária Kešeľáková
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Nemecký jazyk B2 22.5.2018 14:10 14:30 14:50 I. B (DEJ)
Anglický jazyk C1 23.5.2018 11:10 11:30 11:50 V. B
Dejepis  23.5.2018 13:30 13:50 14:10 I. B (DEJ)
Peter Kopilec
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 11:40 12:00 12:20 Ok. A
Občianska náuka  22.5.2018 09:00 09:20 09:40 I. B (DEJ)
Anglický jazyk C1 23.5.2018 07:20 07:40 08:00 V. B
Dejepis  23.5.2018 11:10 11:30 11:50 I. B (DEJ)
Katarína Koťuhová
Slovenský jazyk a literatúra  25.5.2017 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Biológia  22.5.2018 10:30 10:50 11:10 BIO 133
Anglický jazyk C1 23.5.2018 09:00 09:20 09:40 V. B
Chémia  23.5.2018 10:50 11:10 11:30 CHL 132
Zuzana Kozáková
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Biológia  22.5.2018 09:00 09:20 09:40 BIO 133
Anglický jazyk C1 23.5.2018 11:30 11:50 12:10 V. B
Chémia  23.5.2018 14:10 14:30 14:50 CHL 132
Patrícia Kresťanková
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Biológia  22.5.2018 07:20 07:40 08:00 BIO 133
Anglický jazyk C1 22.5.2018 10:50 11:10 11:30 V. B
Chémia  23.5.2018 11:50 12:10 12:30 CHL 132
Anna Krištofčová
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 11:20 11:40 12:00 Ok. A
Občianska náuka  21.5.2018 11:50 12:10 12:30 I. B (DEJ)
Anglický jazyk C1 22.5.2018 07:40 08:00 08:20 V. B
Biológia  22.5.2018 10:10 10:30 10:50 BIO 133
Katarína Ema Kubičárová
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 10:20 10:40 11:00 Ok. A
Biológia  22.5.2018 11:30 11:50 12:10 BIO 133
Anglický jazyk C1 23.5.2018 10:10 10:30 10:50 V. B
Chémia  23.5.2018 13:30 13:50 14:10 CHL 132
Ivana Lengvarská
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 14:10 14:30 14:50 Ok. A
Občianska náuka  21.5.2018 11:30 11:50 12:10 I. B (DEJ)
Matematika  21.5.2018 14:10 14:30 14:50 Sx. A
Anglický jazyk C1 22.5.2018 08:40 09:00 09:20 V. B
Jaroslava Leskovská
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 13:50 14:10 14:30 Ok. A
Občianska náuka  21.5.2018 10:50 11:10 11:30 I. B (DEJ)
Biológia  22.5.2018 10:50 11:10 11:30 BIO 133
Anglický jazyk C1 23.5.2018 10:50 11:10 11:30 V. B
Bianka Novysedláková
Slovenský jazyk a literatúra  25.5.2017 12:50 13:10 13:30 Ok. A
Biológia  21.5.2018 11:30 11:50 12:10 BIO 133
Anglický jazyk C1 22.5.2018 10:30 10:50 11:10 V. B
Geografia  23.5.2018 07:20 07:40 08:00 Sx. A
Dejepis  23.5.2018 10:30 10:50 11:10 I. B (DEJ)
Marianna Ogurčáková
Slovenský jazyk a literatúra  25.5.2017 11:00 11:20 11:40 Ok. A
Anglický jazyk C1 23.5.2018 08:20 08:40 09:00 V. B
Dejepis  23.5.2018 10:50 11:10 11:30 I. B (DEJ)
Umenie a kultúra  24.5.2018 08:00 08:20 08:40 I. B (DEJ)
Annamária Ondášová
Slovenský jazyk a literatúra  25.5.2017 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Matematika  21.5.2018 13:30 13:50 14:10 Sx. A
Anglický jazyk C1 23.5.2018 07:40 08:00 08:20 V. B
Fyzika  24.5.2018 08:40 09:00 09:20 FYZ 88
Martin Pollák
Slovenský jazyk a literatúra  25.5.2017 10:00 10:20 10:40 Ok. A
Biológia  22.5.2018 08:00 08:20 08:40 BIO 133
Anglický jazyk C1 22.5.2018 10:10 10:30 10:50 V. B
Chémia  23.5.2018 11:10 11:30 11:50 CHL 132
Matej Scholtz
Slovenský jazyk a literatúra  25.5.2017 12:30 12:50 13:10 Ok. A
Biológia  22.5.2018 11:10 11:30 11:50 BIO 133
Anglický jazyk C1 23.5.2018 08:00 08:20 08:40 V. B
Chémia  23.5.2018 11:30 11:50 12:10 CHL 132
Daniela Slodičáková
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 13:10 13:30 13:50 Ok. A
Občianska náuka  21.5.2018 08:20 08:40 09:00 I. B (DEJ)
Anglický jazyk C1 23.5.2018 08:40 09:00 09:20 V. B
Dejepis  23.5.2018 11:30 11:50 12:10 I. B (DEJ)
Stanislava Škovirová
Slovenský jazyk a literatúra  25.5.2017 10:20 10:40 11:00 Ok. A
Matematika  21.5.2018 13:50 14:10 14:30 Sx. A
Anglický jazyk C1 23.5.2018 10:30 10:50 11:10 V. B
Fyzika  24.5.2018 08:20 08:40 09:00 FYZ 88
Barbora Šofranková
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2017 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Občianska náuka  21.5.2018 08:40 09:00 09:20 I. B (DEJ)
Matematika  21.5.2018 11:10 11:30 11:50 Sx. A
Anglický jazyk C1 22.5.2018 08:20 08:40 09:00 V. B
Slávka Šponiarová
Slovenský jazyk a literatúra  25.5.2017 10:40 11:00 11:20 Ok. A
Anglický jazyk C1 22.5.2018 08:00 08:20 08:40 V. B
Geografia  23.5.2018 07:40 08:00 08:20 Sx. A
Dejepis  23.5.2018 11:50 12:10 12:30 I. B (DEJ)

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria