Maturity › Maturitná komisia

Komisia: SJL 2 PaedDr. Gabriela Zahurancová, Mgr. Martina Bellušová

Predseda: Mgr. Petra Hurajová
Skúšajúci: PaedDr. Gabriela Zahurancová, Mgr. Martina Bellušová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Jakub Kováč oktáva B Ok. B
22.5.2018 Veronika Turčanová oktáva B 07:40 08:00 08:20 Ok. B
Katarína Puškášová oktáva B 08:00 08:20 08:40 Ok. B
Tomáš Buček oktáva B 08:20 08:40 09:00 Ok. B
Petra Ďurišková oktáva B 08:40 09:00 09:20 Ok. B
Štefan Pružinský oktáva B 09:00 09:20 09:40 Ok. B
Želmíra Kuľová oktáva B 10:10 10:30 10:50 Ok. B
Juliana Phamová oktáva B 10:30 10:50 11:10 Ok. B
Dávid Javorský oktáva B 10:50 11:10 11:30 Ok. B
Jakub Lengvarský oktáva B 11:10 11:30 11:50 Ok. B
Kristína Černická oktáva B 11:30 11:50 12:10 Ok. B
Andrea Makarová oktáva B 11:50 12:10 12:30 Ok. B
Zuzana Ondasová oktáva B 13:30 13:50 14:10 Ok. B
Boris Koršala oktáva B 13:50 14:10 14:30 Ok. B
Slávka Bínová oktáva B 14:10 14:30 14:50 Ok. B
Denis Novák oktáva B 14:30 14:50 15:10 Ok. B
Martin Bačovský oktáva B 14:50 15:10 15:30 Ok. B
23.5.2018 Ivana Bašistová   10:10 10:30 10:50 Ok. B
Ján Gerčák oktáva B 10:30 10:50 11:10 Ok. B

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria