Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede V. A

Študent Predmet Úroveň
Jessica Brandoburová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Dejepis
Občianska náuka
Michaela Dučáková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Chémia
Lucia Gallovičová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Chémia
Igor Geletka Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Chémia
Natália Goldbergerová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Chémia
Lenka Gorecká Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Dejepis
Občianska náuka
Matúš Grendel Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Chémia
Viktória Emília Ivančáková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Občianska náuka
Sabína Jalčová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Dejepis
Občianska náuka
Branislav Kalafut Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Dejepis
Občianska náuka
Ema Kubičárová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Občianska náuka
Michaela Kučerová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Občianska náuka
Michaela Lichvárová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Chémia
Veronika Michalíková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Dejepis
Občianska náuka
Ondrej Minár Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Dejepis
Dominika Mlynárová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Geografia
Občianska náuka
Veronika Ondrová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Geografia
Občianska náuka
Ema Palgutová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Dejepis
Občianska náuka
Filip Pavlík Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Chémia
Alexandra Rehánková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Ruský jazykB1
Adrián Sater Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Fyzika
Matematika
Alexandra Škovránová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Matematika
Klaudia Ušáková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Občianska náuka
Nikola Vansáčová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykC1
Biológia
Občianska náuka

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria