Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV. A

Študent Predmet Úroveň
Jessica Brandoburová Slovenský jazyk a literatúra
Michaela Dučáková Slovenský jazyk a literatúra
Lucia Gallovičová Slovenský jazyk a literatúra
Igor Geletka Slovenský jazyk a literatúra
Natália Goldbergerová Slovenský jazyk a literatúra
Lenka Gorecká Slovenský jazyk a literatúra
Matúš Grendel Slovenský jazyk a literatúra
Viktória Emília Ivančáková Slovenský jazyk a literatúra
Sabína Jalčová Slovenský jazyk a literatúra
Viktória Jendruchová Slovenský jazyk a literatúra
Branislav Kalafut Slovenský jazyk a literatúra
Ema Kubičárová Slovenský jazyk a literatúra
Michaela Kučerová Slovenský jazyk a literatúra
Michaela Lichvárová Slovenský jazyk a literatúra
Veronika Michalíková Slovenský jazyk a literatúra
Ondrej Minár Slovenský jazyk a literatúra
Dominika Mlynárová Slovenský jazyk a literatúra
Veronika Ondrová Slovenský jazyk a literatúra
Ema Palgutová Slovenský jazyk a literatúra
Filip Pavlík Slovenský jazyk a literatúra
Alexandra Rehánková Slovenský jazyk a literatúra
Adrián Sater Slovenský jazyk a literatúra
Alexandra Škovránová Slovenský jazyk a literatúra
Klaudia Ušáková Slovenský jazyk a literatúra
Nikola Vansáčová Slovenský jazyk a literatúra

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria