Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede oktáva B

Študent Predmet Úroveň
Martin Bačovský Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Informatika
Slávka Bínová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Dejepis
Občianska náuka
Tomáš Buček Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Informatika
Kristína Černická Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Umenie a kultúra
Petra Ďurišková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Umenie a kultúra
Taliansky jazykB2
Ján Gerčák Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Informatika
Dávid Javorský Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Dejepis
Geografia
Boris Koršala Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Ruský jazykB1
Jakub Kováč Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Informatika
Želmíra Kuľová Slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazykB2
Geografia
Anglický jazykB2
Jakub Lengvarský Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Informatika
Andrea Makarová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Umenie a kultúra
Denis Novák Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Zuzana Ondasová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Umenie a kultúra
Juliana Phamová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Občianska náuka
Štefan Pružinský Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Informatika
Ruský jazykB2
Katarína Puškášová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Dejepis
Umenie a kultúra
Veronika Turčanová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria