Maturity › Rozpis triedy: V. B

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Denis Dzurňák
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Občianska náuka 
Taliansky jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 10:10 10:30 10:50 Ok. A
Vincent Ferko
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 07:20 07:40 08:00 Ok. A
Karina Forgáčová
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Lea Hojnošová
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Erik Hominda
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Matematika 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Simona Hovančíková
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Informatika 
Matematika 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Kristína Hrebeňárová
Anglický jazyk C1
Informatika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 10:50 11:10 11:30 Ok. A
Petra Janíková
Anglický jazyk C1
Matematika 
Umenie a kultúra 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 11:10 11:30 11:50 Ok. A
Veronika Kacvinská
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 07:20 07:40 08:00 Ok. A
Elena Kovalská
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 11:50 12:10 12:30 Ok. A
Adam Kubala
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Umenie a kultúra 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Lea Kunzová
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Matematika 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 10:50 11:10 11:30 Ok. A
Ema Lavríková
Anglický jazyk C1
Taliansky jazyk B2
Umenie a kultúra 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 11:10 11:30 11:50 Ok. A
Silvio Leštach
Anglický jazyk C1
Geografia 
Občianska náuka 
Taliansky jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 11:30 11:50 12:10 Ok. A
Juliána Meindlová
Anglický jazyk C1
Geografia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 12:10 12:30 12:50 Ok. A
Viktória Neupauerová
Anglický jazyk C1
Geografia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Silvia Olekšáková
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Adrián Ondov
Anglický jazyk C1
Informatika 
Matematika 
Taliansky jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Adriana Pacanovská
Anglický jazyk C1
Fyzika 
Matematika 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 10:30 10:50 11:10 Ok. A
Katarína Paliderová
Anglický jazyk C1
Matematika 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 10:30 10:50 11:10 Ok. A
Leonárd Sabovčík
Anglický jazyk C1
Geografia 
Matematika 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 10:10 10:30 10:50 Ok. A
Simona Safková
Anglický jazyk C1
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 11:30 11:50 12:10 Ok. A
Daniel Solák
Anglický jazyk C1
Geografia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Barbora Soľanová
Anglický jazyk C1
Dejepis 
Matematika 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Katarína Stupáková
Anglický jazyk C1
Matematika 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 11:50 12:10 12:30 Ok. A

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria