Maturity › Rozpis triedy: oktáva A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Annamária Babiková
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Juraj Balla
Anglický jazyk B2
Geografia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Laura Bartošová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Saloma Gáborová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Richard Geletka
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Andrej Greš
Anglický jazyk B2
Biológia 
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Matej Gurčík
Anglický jazyk B2
Biológia 
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Daniel Hanzely
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Romana Holentová
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Viktória Hricišáková
Anglický jazyk B2
Matematika 
Nemecký jazyk B2
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Viktória Jendruchová
Anglický jazyk B2
Geografia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 11:50 12:10 12:30 Ok. B
Erik Kavulič
Anglický jazyk B2
Informatika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Jana Kičinová
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Erich Korfanta
Anglický jazyk B2
Informatika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Tamara Krestianová
Biológia 
Chémia 
Nemecký jazyk B2
Slovenský jazyk a literatúra 
Nataša Kucirková
Anglický jazyk B2
Biológia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Michal Kučma
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Natália Lištiaková
Anglický jazyk B2
Biológia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Michaela Marcinová
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Vanesa Olejníková
Anglický jazyk B2
Matematika 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Ľudovít Palider
Anglický jazyk B2
Informatika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Katarína Stančáková
Anglický jazyk B2
Biológia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Peter Šoltés
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Marek Šutarík
Anglický jazyk B2
Informatika 
Matematika 
Nemecký jazyk B2
Slovenský jazyk a literatúra 
Filip Takáč
Anglický jazyk B2
Informatika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Kamila Varšová
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria