Maturity › Rozpis triedy: oktáva B

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Martin Bačovský
Matematika  21.5.2018 08:40 09:00 09:20 Sx. A
Anglický jazyk B2 22.5.2018 10:50 11:10 11:30 Sp. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 14:50 15:10 15:30 Ok. B
Informatika  24.5.2018 09:40 10:10 10:30 CISCO 99
Slávka Bínová
Občianska náuka  21.5.2018 08:00 08:20 08:40 I. B (DEJ)
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 14:10 14:30 14:50 Ok. B
Dejepis  23.5.2018 08:40 09:00 09:20 I. B (DEJ)
Anglický jazyk B2 23.5.2018 11:10 11:30 11:50 Sp. A
Tomáš Buček
Matematika  21.5.2018 10:50 11:10 11:30 Sx. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 08:20 08:40 09:00 Ok. B
Anglický jazyk B2 22.5.2018 11:30 11:50 12:10 Sp. A
Informatika  24.5.2018 08:40 09:10 09:30 CISCO 99
Kristína Černická
Anglický jazyk B2 21.5.2018 08:40 09:00 09:20 Sp. A
Občianska náuka  22.5.2018 08:20 08:40 09:00 I. B (DEJ)
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 11:30 11:50 12:10 Ok. B
Umenie a kultúra  24.5.2018 09:00 09:20 09:40 I. B (DEJ)
Petra Ďurišková
Taliansky jazyk B2
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 08:40 09:00 09:20 Ok. B
Anglický jazyk B2 22.5.2018 10:30 10:50 11:10 Sp. A
Umenie a kultúra  24.5.2018 10:10 10:30 10:50 I. B (DEJ)
Ján Gerčák
Matematika  21.5.2018 10:10 10:30 10:50 Sx. A
Anglický jazyk B2 23.5.2018 09:00 09:20 09:40 Sp. A
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 10:30 10:50 11:10 Ok. B
Informatika  24.5.2018 10:10 10:40 11:00 CISCO 99
Dávid Javorský
Anglický jazyk B2 22.5.2018 08:00 08:20 08:40 Sp. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 10:50 11:10 11:30 Ok. B
Dejepis  23.5.2018 09:00 09:20 09:40 I. B (DEJ)
Geografia  23.5.2018 11:10 11:30 11:50 Sx. A
Boris Koršala
Občianska náuka  21.5.2018 07:20 07:40 08:00 I. B (DEJ)
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 13:50 14:10 14:30 Ok. B
Anglický jazyk B2 23.5.2018 11:50 12:10 12:30 Sp. A
Ruský jazyk B1 23.5.2018 13:30 13:50 14:10 Sp. A
Jakub Kováč
Anglický jazyk B2 Sp. A
Geografia  Sx. A
Informatika  CISCO 99
Slovenský jazyk a literatúra  Ok. B
Želmíra Kuľová
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 10:10 10:30 10:50 Ok. B
Nemecký jazyk B2 22.5.2018 13:30 13:50 14:10 I. B (DEJ)
Anglický jazyk B2 23.5.2018 08:00 08:20 08:40 Sp. A
Geografia  23.5.2018 11:30 11:50 12:10 Sx. A
Jakub Lengvarský
Matematika  21.5.2018 15:50 16:10 16:30 Sx. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 11:10 11:30 11:50 Ok. B
Anglický jazyk B2 22.5.2018 13:30 13:50 14:10 Sp. A
Informatika  24.5.2018 10:40 11:10 11:30 CISCO 99
Andrea Makarová
Anglický jazyk B2 21.5.2018 11:50 12:10 12:30 Sp. A
Občianska náuka  22.5.2018 08:40 09:00 09:20 I. B (DEJ)
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 11:50 12:10 12:30 Ok. B
Umenie a kultúra  24.5.2018 10:50 11:10 11:30 I. B (DEJ)
Denis Novák
Biológia  21.5.2018 10:50 11:10 11:30 BIO 133
Anglický jazyk B2 22.5.2018 08:20 08:40 09:00 Sp. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 14:30 14:50 15:10 Ok. B
Chémia  23.5.2018 10:30 10:50 11:10 CHL 132
Zuzana Ondasová
Matematika  21.5.2018 11:50 12:10 12:30 Sx. A
Anglický jazyk B2 21.5.2018 14:10 14:30 14:50 Sp. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 13:30 13:50 14:10 Ok. B
Umenie a kultúra  24.5.2018 11:10 11:30 11:50 I. B (DEJ)
Juliana Phamová
Matematika  21.5.2018 08:20 08:40 09:00 Sx. A
Občianska náuka  21.5.2018 10:10 10:30 10:50 I. B (DEJ)
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 10:30 10:50 11:10 Ok. B
Anglický jazyk B2 22.5.2018 13:50 14:10 14:30 Sp. A
Štefan Pružinský
Matematika  21.5.2018 15:30 15:50 16:10 Sx. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 09:00 09:20 09:40 Ok. B
Anglický jazyk B2 23.5.2018 11:30 11:50 12:10 Sp. A
Ruský jazyk B2 23.5.2018 14:10 14:30 14:50 Sp. A
Informatika  24.5.2018 09:10 09:40 10:00 CISCO 99
Katarína Puškášová
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 08:00 08:20 08:40 Ok. B
Anglický jazyk B2 23.5.2018 08:20 08:40 09:00 Sp. A
Dejepis  23.5.2018 10:10 10:30 10:50 I. B (DEJ)
Umenie a kultúra  24.5.2018 10:30 10:50 11:10 I. B (DEJ)
Veronika Turčanová
Matematika  21.5.2018 10:30 10:50 11:10 Sx. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 07:40 08:00 08:20 Ok. B
Anglický jazyk B2 23.5.2018 07:40 08:00 08:20 Sp. A
Fyzika  24.5.2018 08:00 08:20 08:40 FYZ 88

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria