Maturity › Rozpis triedy: oktáva A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Soňa Augustiňáková
Anglický jazyk B2 21.5.2018 10:10 10:30 10:50 Sp. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Občianska náuka  22.5.2018 11:30 11:50 12:10 I. B (DEJ)
Geografia  23.5.2018 09:00 09:20 09:40 Sx. A
Adriana Bellušová
Občianska náuka  21.5.2018 07:40 08:00 08:20 I. B (DEJ)
Anglický jazyk B2 21.5.2018 10:50 11:10 11:30 Sp. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Geografia  23.5.2018 10:30 10:50 11:10 Sx. A
Diana Blahutová
Taliansky jazyk B2
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 07:20 07:40 08:00 Ok. A
Anglický jazyk B2 21.5.2018 10:30 10:50 11:10 Sp. A
Občianska náuka  22.5.2018 10:30 10:50 11:10 I. B (DEJ)
Marián Brezina
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Matematika  21.5.2018 11:30 11:50 12:10 Sx. A
Anglický jazyk B2 22.5.2018 11:10 11:30 11:50 Sp. A
Nemecký jazyk B2 22.5.2018 13:50 14:10 14:30 I. B (DEJ)
Monika Dická
Anglický jazyk B2 21.5.2018 13:50 14:10 14:30 Sp. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 11:30 11:50 12:10 Ok. A
Dejepis  23.5.2018 08:00 08:20 08:40 I. B (DEJ)
Geografia  23.5.2018 10:10 10:30 10:50 Sx. A
Veronika Duláková
Občianska náuka  21.5.2018 11:10 11:30 11:50 I. B (DEJ)
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 11:50 12:10 12:30 Ok. A
Dejepis  23.5.2018 07:40 08:00 08:20 I. B (DEJ)
Anglický jazyk B2 23.5.2018 10:10 10:30 10:50 Sp. A
Veronika Gardošová
Matematika  21.5.2018 07:40 08:00 08:20 Sx. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 10:10 10:30 10:50 Ok. A
Anglický jazyk B2 22.5.2018 14:10 14:30 14:50 Sp. A
Fyzika  24.5.2018 07:40 08:00 08:20 FYZ 88
Tatiana Hantáková
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Anglický jazyk B2 21.5.2018 11:30 11:50 12:10 Sp. A
Občianska náuka  22.5.2018 07:40 08:00 08:20 I. B (DEJ)
Dejepis  23.5.2018 08:20 08:40 09:00 I. B (DEJ)
Nicol Harabinová
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Matematika  21.5.2018 09:00 09:20 09:40 Sx. A
Anglický jazyk B2 22.5.2018 07:40 08:00 08:20 Sp. A
Fyzika  24.5.2018 07:20 07:40 08:00 FYZ 88
Alexandra Harničárová
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Občianska náuka  22.5.2018 11:10 11:30 11:50 I. B (DEJ)
Anglický jazyk B2 22.5.2018 13:10 13:30 13:50 Sp. A
Geografia  23.5.2018 10:50 11:10 11:30 Sx. A
Lívia Hudačková
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 10:10 10:30 10:50 Ok. A
Anglický jazyk B2 22.5.2018 07:20 07:40 08:00 Sp. A
Občianska náuka  22.5.2018 10:50 11:10 11:30 I. B (DEJ)
Ruský jazyk B2 23.5.2018 13:50 14:10 14:30 Sp. A
Eva Mária Jančíková
Biológia  21.5.2018 07:40 08:00 08:20 BIO 133
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 11:30 11:50 12:10 Ok. A
Chémia  23.5.2018 08:00 08:20 08:40 CHL 132
Anglický jazyk B2 23.5.2018 10:30 10:50 11:10 Sp. A
Peter Kristian
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Občianska náuka  22.5.2018 07:20 07:40 08:00 I. B (DEJ)
Anglický jazyk B2 22.5.2018 10:10 10:30 10:50 Sp. A
Geografia  23.5.2018 08:40 09:00 09:20 Sx. A
Natália Kupčová
Biológia  21.5.2018 10:10 10:30 10:50 BIO 133
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 12:10 12:30 12:50 Ok. A
Chémia  23.5.2018 08:40 09:00 09:20 CHL 132
Anglický jazyk B2 23.5.2018 10:50 11:10 11:30 Sp. A
Andrea Lengvarská
Taliansky jazyk B2
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 10:50 11:10 11:30 Ok. A
Anglický jazyk B2 21.5.2018 14:30 14:50 15:10 Sp. A
Občianska náuka  22.5.2018 11:50 12:10 12:30 I. B (DEJ)
Dejepis  23.5.2018 07:20 07:40 08:00 I. B (DEJ)
Jakub Ľorko
Matematika  21.5.2018 08:00 08:20 08:40 Sx. A
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 11:10 11:30 11:50 Ok. A
Anglický jazyk B2 22.5.2018 09:00 09:20 09:40 Sp. A
Umenie a kultúra  24.5.2018 08:40 09:00 09:20 I. B (DEJ)
Tímea Majerníková
Biológia  21.5.2018 08:40 09:00 09:20 BIO 133
Anglický jazyk B2 21.5.2018 13:30 13:50 14:10 Sp. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Občianska náuka  22.5.2018 10:10 10:30 10:50 I. B (DEJ)
Maroš Mariančík
Anglický jazyk B2 21.5.2018 08:00 08:20 08:40 Sp. A
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 10:30 10:50 11:10 Ok. A
Biológia  22.5.2018 08:20 08:40 09:00 BIO 133
Chémia  23.5.2018 07:20 07:40 08:00 CHL 132
Lukáš Martinko
Taliansky jazyk B2
Matematika  21.5.2018 07:20 07:40 08:00 Sx. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Anglický jazyk B2 23.5.2018 08:40 09:00 09:20 Sp. A
Branislav Mašlár
Biológia  21.5.2018 08:00 08:20 08:40 BIO 133
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 11:50 12:10 12:30 Ok. A
Anglický jazyk B2 22.5.2018 08:40 09:00 09:20 Sp. A
Chémia  23.5.2018 08:20 08:40 09:00 CHL 132
Gabriel Mikolaj
Anglický jazyk B2 21.5.2018 09:00 09:20 09:40 Sp. A
Biológia  21.5.2018 10:30 10:50 11:10 BIO 133
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Chémia  23.5.2018 09:00 09:20 09:40 CHL 132
Sára Ondášová
Anglický jazyk B2 21.5.2018 07:40 08:00 08:20 Sp. A
Biológia  21.5.2018 09:00 09:20 09:40 BIO 133
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 10:50 11:10 11:30 Ok. A
Chémia  23.5.2018 10:10 10:30 10:50 CHL 132
Patrícia Palitefková
Biológia  21.5.2018 07:20 07:40 08:00 BIO 133
Občianska náuka  22.5.2018 08:00 08:20 08:40 I. B (DEJ)
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 10:30 10:50 11:10 Ok. A
Anglický jazyk B2 23.5.2018 07:20 07:40 08:00 Sp. A
Barbora Vitikáčová
Anglický jazyk B2 21.5.2018 08:20 08:40 09:00 Sp. A
Občianska náuka  21.5.2018 10:30 10:50 11:10 I. B (DEJ)
Biológia  22.5.2018 07:40 08:00 08:20 BIO 133
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 11:10 11:30 11:50 Ok. A
Erika Wachterová
Biológia  21.5.2018 08:20 08:40 09:00 BIO 133
Anglický jazyk B2 21.5.2018 11:10 11:30 11:50 Sp. A
Slovenský jazyk a literatúra  22.5.2018 07:20 07:40 08:00 Ok. A
Chémia  23.5.2018 07:40 08:00 08:20 CHL 132

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria