Maturity › Maturitná komisia

Komisia: SJL 1 PaedDr. Danka Osvaldová, Mgr. Hildegarda Krestianová

Predseda: Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská
Skúšajúci: PaedDr. Danka Osvaldová, Mgr. Hildegarda Krestianová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
24.5.2017 Petra Mária Kešeľáková V. B 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Zdenko Filip V. B 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Zuzana Kozáková V. B 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Barbora Šofranková V. B 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Patrícia Kresťanková V. B 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Katarína Ema Kubičárová V. B 10:20 10:40 11:00 Ok. A
Katarína Kavuličová V. B 10:40 11:00 11:20 Ok. A
Anna Krištofčová V. B 11:20 11:40 12:00 Ok. A
Peter Kopilec V. B 11:40 12:00 12:20 Ok. A
Daniela Slodičáková V. B 13:10 13:30 13:50 Ok. A
Dávid Kampo V. B 13:30 13:50 14:10 Ok. A
Jaroslava Leskovská V. B 13:50 14:10 14:30 Ok. A
Ivana Lengvarská V. B 14:10 14:30 14:50 Ok. A
25.5.2017 Annamária Ondášová V. B 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Katarína Koťuhová V. B 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Martin Pollák V. B 10:00 10:20 10:40 Ok. A
Stanislava Škovirová V. B 10:20 10:40 11:00 Ok. A
Slávka Šponiarová V. B 10:40 11:00 11:20 Ok. A
Marianna Ogurčáková V. B 11:00 11:20 11:40 Ok. A
Matej Scholtz V. B 12:30 12:50 13:10 Ok. A
Bianka Novysedláková V. B 12:50 13:10 13:30 Ok. A
21.5.2018 Diana Blahutová oktáva A 07:20 07:40 08:00 Ok. A
Marián Brezina oktáva A 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Nicol Harabinová oktáva A 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Tatiana Hantáková oktáva A 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Alexandra Harničárová oktáva A 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Peter Kristian oktáva A 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Lívia Hudačková oktáva A 10:10 10:30 10:50 Ok. A
Maroš Mariančík oktáva A 10:30 10:50 11:10 Ok. A
Andrea Lengvarská oktáva A 10:50 11:10 11:30 Ok. A
Jakub Ľorko oktáva A 11:10 11:30 11:50 Ok. A
Eva Mária Jančíková oktáva A 11:30 11:50 12:10 Ok. A
Branislav Mašlár oktáva A 11:50 12:10 12:30 Ok. A
22.5.2018 Erika Wachterová oktáva A 07:20 07:40 08:00 Ok. A
Adriana Bellušová oktáva A 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Lukáš Martinko oktáva A 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Tímea Majerníková oktáva A 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Soňa Augustiňáková oktáva A 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Gabriel Mikolaj oktáva A 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Veronika Gardošová oktáva A 10:10 10:30 10:50 Ok. A
Patrícia Palitefková oktáva A 10:30 10:50 11:10 Ok. A
Sára Ondášová oktáva A 10:50 11:10 11:30 Ok. A
Barbora Vitikáčová oktáva A 11:10 11:30 11:50 Ok. A
Monika Dická oktáva A 11:30 11:50 12:10 Ok. A
Veronika Duláková oktáva A 11:50 12:10 12:30 Ok. A
Natália Kupčová oktáva A 12:10 12:30 12:50 Ok. A

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria