Maturity › Maturitná komisia

Komisia: SJL 2B PaedDr. Gabriela Zahurancová, Mgr. Martina Bellušová

Predseda: Mgr. Petra Hurajová
Skúšajúci: PaedDr. Gabriela Zahurancová, Mgr. Martina Bellušová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
23.5.2018 Jessica Brandoburová IV. A 07:20 07:40 08:00 Ok. B
Filip Pavlík IV. A 07:40 08:00 08:20 Ok. B
Veronika Ondrová IV. A 08:00 08:20 08:40 Ok. B
Viktória Emília Ivančáková IV. A 08:20 08:40 09:00 Ok. B
Sabína Jalčová IV. A 08:40 09:00 09:20 Ok. B
Veronika Michalíková IV. A 09:00 09:20 09:40 Ok. B
Michaela Dučáková IV. A 10:50 11:10 11:30 Ok. B
Lucia Gallovičová IV. A 11:10 11:30 11:50 Ok. B
Ema Kubičárová IV. A 11:30 11:50 12:10 Ok. B
Viktória Jendruchová IV. A 11:50 12:10 12:30 Ok. B
Alexandra Rehánková IV. A 13:30 13:50 14:10 Ok. B
Dominika Mlynárová IV. A 13:50 14:10 14:30 Ok. B
Adrián Sater IV. A 14:10 14:30 14:50 Ok. B
24.5.2018 Alexandra Škovránová IV. A 07:20 07:40 08:00 Ok. B
Nikola Vansáčová IV. A 07:40 08:00 08:20 Ok. B
Natália Goldbergerová IV. A 08:00 08:20 08:40 Ok. B
Branislav Kalafut IV. A 08:20 08:40 09:00 Ok. B
Ema Palgutová IV. A 08:40 09:00 09:20 Ok. B
Klaudia Ušáková IV. A 09:00 09:20 09:40 Ok. B
Michaela Lichvárová IV. A 10:10 10:30 10:50 Ok. B
Lenka Gorecká IV. A 10:30 10:50 11:10 Ok. B
Michaela Kučerová IV. A 10:50 11:10 11:30 Ok. B
Ondrej Minár IV. A 11:10 11:30 11:50 Ok. B
Matúš Grendel IV. A 11:30 11:50 12:10 Ok. B
Igor Geletka IV. A 11:50 12:10 12:30 Ok. B

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria