Maturity › Maturitná komisia

Komisia: SJL 1B PaedDr. Danka Osvaldová, Mgr. Hildegarda Krestianová

Predseda: Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská
Skúšajúci: PaedDr. Danka Osvaldová, Mgr. Hildegarda Krestianová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
23.5.2018 Veronika Kacvinská V. B 07:20 07:40 08:00 Ok. A
Daniel Solák V. B 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Adrián Ondov V. B 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Barbora Soľanová V. B 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Viktória Neupauerová V. B 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Adam Kubala V. B 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Leonárd Sabovčík V. B 10:10 10:30 10:50 Ok. A
Adriana Pacanovská V. B 10:30 10:50 11:10 Ok. A
Kristína Hrebeňárová V. B 10:50 11:10 11:30 Ok. A
Petra Janíková V. B 11:10 11:30 11:50 Ok. A
Silvio Leštach V. B 11:30 11:50 12:10 Ok. A
Katarína Stupáková V. B 11:50 12:10 12:30 Ok. A
Juliána Meindlová V. B 12:10 12:30 12:50 Ok. A
24.5.2018 Vincent Ferko V. B 07:20 07:40 08:00 Ok. A
Karina Forgáčová V. B 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Simona Hovančíková V. B 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Lea Hojnošová V. B 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Silvia Olekšáková V. B 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Erik Hominda V. B 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Denis Dzurňák V. B 10:10 10:30 10:50 Ok. A
Katarína Paliderová V. B 10:30 10:50 11:10 Ok. A
Lea Kunzová V. B 10:50 11:10 11:30 Ok. A
Ema Lavríková V. B 11:10 11:30 11:50 Ok. A
Simona Safková V. B 11:30 11:50 12:10 Ok. A
Elena Kovalská V. B 11:50 12:10 12:30 Ok. A

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria