Maturity › Maturitná komisia

Komisia: SJL 1B PaedDr. Danka Osvaldová, Mgr. Hildegarda Krestianová

Predseda: Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská
Skúšajúci: PaedDr. Danka Osvaldová, Mgr. Hildegarda Krestianová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
23.5.2018 Veronika Kacvinská IV. B 07:20 07:40 08:00 Ok. A
Daniel Solák IV. B 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Adrián Ondov IV. B 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Barbora Soľanová IV. B 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Viktória Neupauerová IV. B 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Adam Kubala IV. B 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Leonárd Sabovčík IV. B 10:10 10:30 10:50 Ok. A
Adriana Pacanovská IV. B 10:30 10:50 11:10 Ok. A
Kristína Hrebeňárová IV. B 10:50 11:10 11:30 Ok. A
Petra Janíková IV. B 11:10 11:30 11:50 Ok. A
Silvio Leštach IV. B 11:30 11:50 12:10 Ok. A
Katarína Stupáková IV. B 11:50 12:10 12:30 Ok. A
Juliána Meindlová IV. B 12:10 12:30 12:50 Ok. A
24.5.2018 Vincent Ferko IV. B 07:20 07:40 08:00 Ok. A
Karina Forgáčová IV. B 07:40 08:00 08:20 Ok. A
Simona Hovančíková IV. B 08:00 08:20 08:40 Ok. A
Lea Hojnošová IV. B 08:20 08:40 09:00 Ok. A
Silvia Olekšáková IV. B 08:40 09:00 09:20 Ok. A
Erik Hominda IV. B 09:00 09:20 09:40 Ok. A
Denis Dzurňák IV. B 10:10 10:30 10:50 Ok. A
Katarína Paliderová IV. B 10:30 10:50 11:10 Ok. A
Lea Kunzová IV. B 10:50 11:10 11:30 Ok. A
Ema Lavríková IV. B 11:10 11:30 11:50 Ok. A
Simona Safková IV. B 11:30 11:50 12:10 Ok. A
Elena Kovalská IV. B 11:50 12:10 12:30 Ok. A

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria