Maturity › Maturitná komisia

Komisia: DEJ PhDr. Renáta Kudriková, PhD, Mgr. Zuzana Ďurišková

Predseda: Tatiana Znancová
Skúšajúci: PhDr. Renáta Kudriková, PhD., Mgr. Zuzana Ďurišková

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
23.5.2018 Andrea Lengvarská oktáva A 07:20 07:40 08:00 I. B (DEJ)
Veronika Duláková oktáva A 07:40 08:00 08:20 I. B (DEJ)
Monika Dická oktáva A 08:00 08:20 08:40 I. B (DEJ)
Tatiana Hantáková oktáva A 08:20 08:40 09:00 I. B (DEJ)
Slávka Bínová oktáva B 08:40 09:00 09:20 I. B (DEJ)
Dávid Javorský oktáva B 09:00 09:20 09:40 I. B (DEJ)
Katarína Puškášová oktáva B 10:10 10:30 10:50 I. B (DEJ)
Bianka Novysedláková V. B 10:30 10:50 11:10 I. B (DEJ)
Marianna Ogurčáková V. B 10:50 11:10 11:30 I. B (DEJ)
Peter Kopilec V. B 11:10 11:30 11:50 I. B (DEJ)
Daniela Slodičáková V. B 11:30 11:50 12:10 I. B (DEJ)
Slávka Šponiarová V. B 11:50 12:10 12:30 I. B (DEJ)
Petra Mária Kešeľáková V. B 13:30 13:50 14:10 I. B (DEJ)
Zdenko Filip V. B 13:50 14:10 14:30 I. B (DEJ)

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria