Maturity › Maturitná komisia

Komisia: CHE RNDr. Mária Kubenková, Ing. Jarmila Jendrichovská

Predseda: RNDr. Lenka Škarbeková
Skúšajúci: RNDr. Mária Kubenková, Ing. Jarmila Jendrichovská

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
23.5.2018 Maroš Mariančík oktáva A 07:20 07:40 08:00 CHL 132
Erika Wachterová oktáva A 07:40 08:00 08:20 CHL 132
Eva Mária Jančíková oktáva A 08:00 08:20 08:40 CHL 132
Branislav Mašlár oktáva A 08:20 08:40 09:00 CHL 132
Natália Kupčová oktáva A 08:40 09:00 09:20 CHL 132
Gabriel Mikolaj oktáva A 09:00 09:20 09:40 CHL 132
Sára Ondášová oktáva A 10:10 10:30 10:50 CHL 132
Denis Novák oktáva B 10:30 10:50 11:10 CHL 132
Katarína Koťuhová V. B 10:50 11:10 11:30 CHL 132
Martin Pollák V. B 11:10 11:30 11:50 CHL 132
Matej Scholtz V. B 11:30 11:50 12:10 CHL 132
Patrícia Kresťanková V. B 11:50 12:10 12:30 CHL 132
Katarína Ema Kubičárová V. B 13:30 13:50 14:10 CHL 132
Katarína Kavuličová V. B 13:50 14:10 14:30 CHL 132
Zuzana Kozáková V. B 14:10 14:30 14:50 CHL 132

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
    Spišská Nová Ves
    Javorová ulica č. 16
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria